PL Polska / Poland [PL]

 1. Asystent eksportera - cła / podatki
  1. Agencje celne
  2. Kalkulatory podatkowe
  3. Krajowa Administracja Skarbowa - Urzędy celne
  4. Prawo celne
 2. Asystent eksportera - dane statystyczne / statystyki
  1. Aktualności Głównego Urzędu Statystycznego
  2. Statystki międzynarodowe
  3. Statystyki krajowe - Baza danych lokalnych
  4. Statystyki krajowe - Baza danych makroekonomicznych
 3. Asystent eksportera - dokumentacja / druki / formularze
  1. Formularze i druki eksportowe
  2. Wymogi dotyczące dokumentacji eksportu
 4. Asystent eksportera - ekonomia i finanse
  1. Eksportowe gwarancje / ubezpieczenia
  2. Faktoring eksportu
  3. Forfaiting eksportu
  4. Kalkulatory finansowe
  5. Programy ekonomicznego wspierania esportu
  6. System bankowy
 5. Asystent eksportera - geografia eksportu polskiego
  1. Międzynarodowe targi związane z handlem zagranicznym
  2. Organizacje reprezentujące gospodarcze interesy Rzeczpospolitej Polskiej za granicą
  3. Rynki - Afryka
  4. Rynki - Ameryka Północna
  5. Rynki - Ameryka Południowa
  6. Rynki - Australia
  7. Rynki - Azja
  8. Rynki - Europa
  9. Zagraniczne placówki dyplomatyczne na terenie RP – ambasady i konsulaty
 6. Asystent eksportera - leksykon eksportu
 7. Asystent eksportera - pomocne organizacje
  1. Izby gospodarcze
  2. Organizacje międzynarodowe kreujące wymianę handlową
  3. Organizacje wspierające eksporterów finansowo
  4. Organizacje wspomagające eksporterów pod względem merytorycznym
  5. Polskiej organy rządowe mające związek z handlem zagranicznym / eksportem
  6. Stowarzyszenia / zrzeszenia
 8. Asystent eksportera - prawo i sądy
  1. Akty prawne związane z eksportem towarów i usług
  2. Izby oraz inne organizacje adwokackie
  3. Międzynarodowe organy prawne
  4. Sądy Rzeczpospolitej Polskiej
 9. Asystent eksportera - transport / logistyka
  1. Dokumenty transportowe - eksport
  2. Giełda transportu międzynarodowego
  3. Katalog firm transportowych
  4. Polskie przepisy prawa transportowego
  5. Przepisy prawne dotyczące przewozu towarów w handlu międzynarodowym
 10. Asystent eksportera - wspomaganie internetowe
  1. Międzynarodowe portale poświęcone wymianie handlowej / eksportowi
  2. Polskie portale finansowe dotyczące możliwości finansowania eksportu
  3. Polskie portale ogólne dotyczące eksportu
 11. Poradnik eksportera - Rzeczpospolita Polska
 12. Zagraniczne oferty współpracy / system Xplo Trade - zasady i cenny

Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani aktywnym uczestnictwem
w systemie Xplo-Trade zachęcamy do kontaktu.

XPLO Sp. z o.o. ul. Magazynowa 8, 85-790 Bydgoszcz +48 505 701 180
od pon. do pt. od godziny 8:00 do 16:30
[email protected]
wysyła