RS Serbia / Serbia [RS]

 1. Помоћник извозника - царина / порези
  1. Царинске агенције
  2. Порезни калкулатори
  3. Национална пореска управа - царинске испоставе
  4. Царинско право
 2. Помоћник извозника - статистички подаци / статистика
  1. Вести Централног завода за статистику
  2. међународна статистика
  3. Национална статистика - локална база података
  4. Национална статистика - макроекономска база података
 3. Помоћник извозника - документација / штампа / обрасци
  1. Извоз облика и образаца
  2. Захтеви за извозну документацију
 4. Помоћник извозника
  1. Извозне гаранције / осигурање
  2. Факторинг извоза
  3. Формирање извоза
  4. Финансијски калкулатори
  5. Програми подршке економском извозу
  6. Банкарски систем
 5. Помоћник извозника - географија румунског извоза
  1. Међународни сајмови у вези са спољном трговином
  2. Организације које представљају економске интересе Републике Српске у иностранству
  3. Тржишта - Африка
  4. Ринки - Америка Поłноцна
  5. Ринки - Америка Поłудниова
  6. Ринки - Аустралиа
  7. Тржишта - Азија
  8. Ринки - Еуропа
  9. Стране дипломатске мисије у Србији
 6. Помоћник извозника - извозни лексикон
 7. Помоћник извозника - корисне организације
  1. Привредна комора
  2. међународне организације које стварају трговину
  3. Организације које финансијски подржавају извознике
  4. Организације које подржавају значајне извознике
  5. Влада Србије у вези са спољном трговином / извозом
  6. Асоцијације / удружења
 8. Помоћник извозника - закон и судови
  1. Правни акти који се односе на извоз робе и услуга
  2. Коморе и друге организације заступника
  3. Међународни правни органи
  4. Судови Србије
 9. Помоћник извозника - транспорт / логистика
  1. Транспортна документација - извоз
  2. Међународна транспортна размена
  3. Именик предузећа за превоз
  4. Закон о саобраћају у Србији
  5. Законске одредбе у погледу превоза робе у међународној трговини
 10. Помоћник извозника - Интернет подршка
  1. Међународни портали намењени трговини / извозу
  2. Српски финансијски портали о могућностима финансирања извоза
  3. Српски генерални извозни портали
 11. Водич извозника - Србија и Црна Гора
 12. Понуде за спољну сарадњу / кпло трговински систем

Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani aktywnym uczestnictwem
w systemie Xplo-Trade zachęcamy do kontaktu.

XPLO Sp. z o.o. ul. Magazynowa 8, 85-790 Bydgoszcz +48 505 701 180
od pon. do pt. od godziny 8:00 do 16:30
[email protected]
wysyła