SK Słowacja / Slovakia [SK]

 1. Asistent vývozcu - clá / dane
  1. Colné agentúry
  2. Daňové kalkulačky
  3. Vnútroštátna daňová správa - colné úrady
  4. Colné právo
 2. Asistent vývozcu - štatistické údaje / štatistika
  1. Správy Ústredného štatistického úradu
  2. Medzinárodná štatistika
  3. Národná štatistika - miestna databáza
  4. Národná štatistika - makroekonomická databáza
 3. Pomoc vývozcu - dokumentacja / druki / formuláre
  1. Vývozné formuláre a formuláre
  2. Požiadavky týkajúce sa vývoznej dokumentácie
 4. Asistent vývozcu - ekonomika a financie
  1. Vývozné záruky / poistenie
  2. Faktoring vývozu
  3. Forfaiting vývozy
  4. Finančné kalkulačky
  5. Ekonomické programy na podporu vývozu
  6. Bankový systém
 5. Asistent vývozcu - geografia slovenského exportu
  1. Medzinárodné veľtrhy týkajúce sa zahraničného obchodu
  2. Organizácie zastupujúce hospodárske záujmy Slovenska v zahraničí
  3. Trhy - Afrika
  4. Trhy - Severná Amerika
  5. Trhy - Južná Amerika
  6. Trhy - Austrália
  7. Trhy - Ázia
  8. Trhy - Európa
  9. Zahraničné diplomatické misie na Slovensku
 6. Pomoc vývozcu - export lexikón
 7. Pomoc vývozcu - užitočné organizácie
  1. Obchodná komora
  2. Medzinárodné organizácie vytvárajúce obchod
  3. Organizácie, ktoré finančne podporujú vývozcov
  4. Organizácie podporujúce významných vývozcov
  5. Vládne orgány Slovenskej republiky týkajúce sa zahraničného obchodu / vývozu
  6. Združenia / asociácie
 8. Pomoc vývozcu - právo a súdy
  1. Právne akty týkajúce sa vývozu tovaru a služieb
  2. Komory a iné advokátske organizácie
  3. Medzinárodné právne orgány
  4. Súdy Slovenskej republiky
 9. Asistent vývozcu - preprava / logistika
  1. Prepravné doklady - vývoz
  2. Medzinárodná dopravná burza
  3. Adresár dopravných spoločností
  4. Slovenské dopravné právo
  5. Právne ustanovenia týkajúce sa prepravy tovaru v medzinárodnom obchode
 10. Asistent vývozcu - internetová podpora
  1. Medzinárodné portály určené na obchod / vývoz
  2. Slovenské finančné portály týkajúce sa možností financovania vývozu
  3. Slovenské všeobecné vývozné portály
 11. Sprievodca vývozcu - Slovensko
 12. Ponuky zahraničnej spolupráce / obchodný systém xplo

Asistent vývozcu - geografia slovenského exportu

Medzinárodné veľtrhy týkajúce sa zahraničného obchodu

Trhy - Afrika

Trhy - Severná Amerika

Trhy - Ázia

Trhy - Európa

Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani aktywnym uczestnictwem
w systemie Xplo-Trade zachęcamy do kontaktu.

XPLO Sp. z o.o. ul. Magazynowa 8, 85-790 Bydgoszcz +48 505 701 180
od pon. do pt. od godziny 8:00 do 16:30
[email protected]
wysyła